Orchestrální hudba

Program Harmonie

Vítejte na domovské stránce programu Harmonie. Je určen pro studenty harmonie a pro lidi, kteří chtějí začít skládat hudbu.

Stáhnout si jej můžete zde. Uložte si jej někam do počítače a spusťte. Není potřebná žádná instalace. Spustitelný by měl být na všech operačních systémech.

Podrobnější informace se můžete dočíst přímo v něm, obsahuje totiž v sobě vloženou příručku.

Pro ukázku, co je možno v tomto programu vytvořit, si můžete stáhnout následující soubor a otevřít ho v něm. Obsahuje harmonický náčrt mého Orchestru č. 3.

Pokud jste vývojář a chcete se podílet na jeho dalším rozvoji, navštivte prosím stránku určenou pro vývoj. Také, pokud se chcete podílet na překladu do dalšího jazyka (v této chvíli je k dispozici pouze slovenština a angličtina).

Program je k dispozici zdarma pod licencí GNU General Public License v3.

English Deutsch Русский Česky Slovensky